Dagens juridik har idag en märklig rubrik som kännetecknar svenska medier:

Kriminologerna: ”Kriminalpolitiken svagt förankrad i forskningen”

Trots att jag är garvad väcker rubriken berättiga förvåning. Så här borde det nämligen se ut om allmänheten ska upplysas:

Svenska folket: Kriminologisk forskning svagt förankrad i verkligheten

Rubriken högst upp är alltså ännu ett exempel på att svenska medier ständigt väljer att släppa fram åsikter från vänsterns sida. Dvs de eviga påståenden som går ut på att straff inte gör någon nytta. I vart fall innebär en tid i fängelset att den berörde under momentant hindras att begå brott – ifall staten bara kan se till att personen effektivt hålls inlåst. Risken är förstås att vederbörande under lås och bom skolas till ny brottslighet. Men vad ska samhället göra? Det gäller att åtminstone temporärt skydda medborgarna.

Torsten Sandström

Please follow and like us: