Det öppna samtalets sajt Klimatupplysningen.se rapporterar om de grönas frälsningsceremoni, den sk Earth Day. Det är en föreställning som går ut på att hålla de troendes krisbudskap varmt. Alltså inte bara att en smygande uppvärmning är på gång, utan att den är nära förestående. Just krisen i närtid är en viktig del i frälsningsbudskapet. Undergången måste vara nära i tiden för att skrämma människor.

Filosofiprofessor Ingmar Nordin på Klimatupplysningen.se har gått igenom en rad hiskeliga påståenden om den blivande krisen från 1970-talet, alltså för omkring 50 år sedan. Du måste läsa hans genomgång av astronomiska överdrifter. Att denna rörelse påstår sig bygga på vetenskap är rena humbuget.

Självt tror jag att det finns en vetenskaplig sanning i att uppvärmning pågår. Men dess omfattning, förlopp i tiden samt faktiska orsaker är knappast vetenskapligt klarlagda. Nordins genomgång av tokiga påståenden klargör detta. Krisbudskapet är sannerligen inte vetenskapligt belagd. I så fall hade mänskligheten idag levt i den yttersta miljökrisen, nära slutet på mänsklighetens existens. Så är det ju inte.

Alltså finns det stark anledning att ifrågasätta krisbudskapen i svensk politik och svenska medier. Det vi ser är ett storskaligt politiskt propagandamaskineri. Avsikten är att via skräck skrämma folket till underkastelse. Historien visar prov på liknande rörelser för frälsning. Bakom står rörelser som strävar efter makt.

Vetenskapens svar måste vara öppenhet och kritisk diskussion. Tyvärr ser vil litet av detta idag. Men i bästa fall syns en tillnyktring. Miljötalibanernas politiska inflytande har under energikrisen kraftigt minskats. Många politiker har börjat förstå att rörelsens överdrifter baserats på ett falskt budskap. Nedlagda kärnkraftverk i Sverige svider idag i medborgarnas plånböcker.

Läs Nordins katalog över hisnande påstående för femtio år sedan. Den kommer att förändra din syn på påståenden om att krisen är nära förestående. Antingen fräls du från ondo. Eller så får du en bekräftelse på din tidigare skepsis mot talibanernas framfart.

Torsten Sandström

Please follow and like us: