Många oroas just nu över AI, dvs den artificiell intelligensen vådor. OK, här finns kanske något att bita i. Men svenska folket har så många andra mer näraliggande problem, som i första hand borde betas av. Jag tänker förstås på skola, vårdbyråkrati, hyresmarknad, våldsbrott, skatter, bidragsslöseri osv.

Ett föga påtalat problem är mängden svenska kravmaskiner, som via mediernas benägenhet talar om för svenska folket att vi genom höjda skatter måste fixa både det ena och det andra. I särklass värsta syndaren är föreningen SKR, Sveriges kommuner och regioner. I stort sett varje dag berättar SKR inför mediernas kolportörer att ökade bidrag måste betalas av staten till än det ena, än det andra. Ingen journalist tycks förstå att SKR talar för sin sjuka mor. Budskapen framställs som sanningar. Kommuner av olika slag tar förstås helst emot statsbidrag – då slipper man höja kommunalskatten. Och bara genom att hota, dvs kraftigt påtala ett problem, kan SKR åstadkomma bingo för sina medlemmar, dvs kommuner och regioner. SKR är en evighetsmaskin som ständig säger samma sak: ökade bidrag!

Märk att det finns många andra kravmaskiner. Jag tänker nu på mängden av sk allmännyttiga föreningar som ofta bara för fram en enda fråga, klimat, u-hjälp, miljö, en viss sjukdom samt dessutom många andra politiska specialproblem. I medierna behandlas dessa påtryckningsorganisationer som om de vore vetenskapliga institutioner. I själva verket är många av dem affärsrörelser, som skörtar upp medborgarna för att få sin egen personal försörjd på en lönenivå ovanför genomsnittet. Välgörenhet har jag inget emot, bara det tydligt framgår att stora pengar avsätts till administrationen samt att medierna klargör att organisationerna framför egna politiska åsikter och inte vetenskapliga sanningar. Alla minns kanske Bengt Westerbergs miljonlön från det skadeskjutna Röd Korset. Korruption?

Nästan var dag presenteras Svante Axelsson i svenska medier, dvs mannen som lobbar för den statliga organisationen Fossilfritt Sverige – grönstämplad av Mp i regeringsställning. Ingen talar om att Axelsson större delen av sitt liv jobbat för olika påtryckarorganisationer inom miljö- och klimatsektorn. Han är inget annat än en reklammakare för politiska åsikter, som bara delvis kan anses som sanna. Jag har hört honom plädera för reduktionsplikt i drivmedel. Han medger att skogsråvaror ökar CO2-utsläppen liksom förbränning av olja gör. Men det goda enligt Axelsson är att det rör sig om förnybar CO2! Jag tycker också att oljan bör ransoneras – den behövs för tunga maskiner – men tala för sjutton inte om CO2-kris i detta sammanhang.

Många fnyser åt påtryckare som jobbar i Bryssel för att tjäna pengar. Men få reagerar mot de svenska lobbyister jag nu talar om, dvs kravmaskiner som från hemmaplan jobbar för att höja dina och mina skatter. Det är för jäkligt! Okej, vi lever i ett fritt samhälle, men det bör formuleras hinder då lobbandet medför rubriker i public service eller att skattepengar ska brännas av på din och min bekostnad.

Torsten Sandström

Please follow and like us: