Länge har jag förundrats över den låga kvaliteten i SVT:s nyhetssändningar, särskilt Rapport. Sändningarna är snuttifierade, barnsliga och meddelar ord som kan får Expressen att framstå som nyheter från Högsta domstolen. Politiseringen sker dessutom vilt genom journalisternas ord. Och varje kväll minst ett klimatreportage i skräckens och den flummiga forskningens tecken. Vidare är nyheterna i båda kanalerna normalt kopior av varandra. Till bilden hör dessutom att sändningarna under helgtid är extremt korta och underbemannade – samma journalist predikar i SVT1 som 2. Med tanke på journalisternas höga tankar om sitt eget skrå framstår skeendet som eländig dubbelmoral. Eller med andra ord som den tredje statsmaktens förfall.

Min ilska över det jag tvingas delta i finansiering av ökar genom att SVT numera har 50 lokala teveredaktioner, som är ännu mer snuttifierade och förskolemässiga i sin framtoning. Här syns tydligt politikernas fåniga dröm om att sända lokalteve. Resultatet är bedrövlig kvalitet och ännu mer politik. Bara tanken att ett surfande svenskt folk skulle orka se denna prao-verksamhet visar på en desperat vilja att försöka servera lokalpolitik. Min tro är att svenskarna väljer annat – man glor alltså på många gånger sämre nöjeskanaler.

Emellanåt följer jag BBC och CNN, som i och för sig har större resurser. Men här politiseras sällan. Och fylligheten väller över teveskärmen. Skillnaden mellan dessa kanaler och SVT:s är alltså slående. Orsaken till att vi har ett statsfinansierat tevebolag framstår tyvärr ändå som klar. Liksom i Nordkorea gäller det statens kontroll över medierna. Förvisso är den svenska tonen och det officiella språket helt annat än i Nordkorea. Men syftet att försöka kontrollera folket är detsamma. Detta bevisas av Olof Palmes långa starka intresse för svensk teve under statens kontroll. Det vi ser är mediesamhällets utveckling från fakta- till åsiktsjournalistik.Därför reagerar vaken politiker eller medier…

Torsten Sandström

Please follow and like us: