Man förväntar sig att ett till upplagan stort massmedium som DN ska hålla armlängds avstånd till politiken. Alltså att en kritisk analys av ett officiellt uttalande alltid måste ske. Detta innebär att den politiska bakgrunden måste klarläggas. Så agerar man inom den upplysta värld som DN tror sig vilja främja, se sista raden i bilden ovan (i övrigt ser vi min tolkning av tidningens annons).

I DN häromdagen presterade skräckens orakel Peter Alestig ännu en text som fundamentalt avviker från detta grundläggande krav för journalistiskt arbete. Kolla följande rubrik, som oavsett vem som satt den Alestig måste bära ansvaret för:

”Regeringens egna experter dömer ut klimatpolitiken”

Det rör sig alltså om det Klimatpolitiska rådets uttalanden häromdagen om svensk klimatpolitik. Den politiska laddningen är således hög varför Alestig bort vara särskilt kritisk och försiktig med orden. Rådets bakgrund är nämligen Mp-ministrars politik inom Löfvens regering. Följden blev en sk Klimatlag, som enbart omfattar regler om utredning av klimatets utveckling. Därför tillskapades ett Klimatråd, med ledamöter som Mp sett till att välja. Alltså personer med kopplingar till de miljötalibaner jag ofta bloggar om.

Rådet är alltså politiskt riggat på flera olika vis. Dess uppgift är – kan man påstå – att ständigt kritisera utvecklingen i den riktning som talibanerna förespråkar. Till saken hör att sammansättningen av rådets ledamöter speglar den regering som Mp och sossarna samverkat i.

Att Alestig därför påstår att det är ”regeringens egna experter” är således närmast en lögn. Det är den förra regeringens politiska råd, som handplockats för Mp:s syften. Endast ett fåtal av dem kan kallas experter i meteorologi. Deras politiska kontakter är flera. Att dessa personer kommer att döma ut varje svensk regerings åtgärder är enbart vad som kan förväntas. Hade rådet varit sammansatt av oberoende granskare hade deras uttalanden varit intressanta. Men nu säger de enbart det som klimatskräckens apostlar vill.

Att Alestig och alltså även DN tillhör skräckens krets har alla tidningens läsare redan kunna konstatera. Inte en enda av de ganska många svenska kritiker av FN och IPCC kommer till tals i denna tidning. DN:s självpåtagna uppgift har tyvärr därför blivit att dölja kritiska synpunkter på den aktuella uppvärmningen. Då svenska folket är tämligen ointresserad av skräckens scenario vill DN försöka piska in FN:s trosuppfattning. Den ska till varje pris framstå som riktig och oomstridd.

Det som sker är motsatsen till det öppna samhällets ideal. Det sker i DN som i annonser uppger sig verka för upplysning. Detta är helt sjukt!

Torsten Sandström

Please follow and like us: