Frågan om en svensk folkräkning får DN att plocka fram nassevapnet. Det är kultursidans Kristina Lindqvist som brunsmetar SD i vanlig stil. För henne är det fråga om snokande i hemmen och nära nog marsch mot koncentrationslägren. Alltså vänsterns vanliga sätt att argumentera. I bakgrunden finns tanken om öppna hjärtan och öppna gränser. Alltså det som faktiskt är grundorsaken till den våldsvåg vi nu lever under.

Det är troligt att några SD-are sagt något mindre lämpligt eller överdrivet om att den svenska nationen håller på att förvandlas till ett muslimskt land. Men att därför slänga en folkräkning papperskorgen är ett synnerligen svagt argument. Under det senaste decenniet har den svenska folkmängden officiellt ökat med omkring en miljon nyanlända., dvs c:a 10% av populationen. Detta reser förstås rågan hur många som dessutom inofficiellt vistas i landet och håller sig undan Invandrarverket kontroll och polisen som ska verkställa beslut om utvisning. Det finns alltså mycket goda sakliga skäl för att genomföra en folkräkning, hur nu detta ska ske. Det gäller ju att kartlägga människor som vill hålla sig undan. Även kostnaderna kommer att blir dryga. Men i mitt Sverige gäller det att hålla ordning på vilka som vistas i landet inofficiellt och olagligt. Alltså personer som försörjer sig en gråzon nära brottsligheten.

Men Lindqvist tycks inte ha förstått att Sverige befinner sig i krig med de utländska klanernas våldsamma ungdomar. Därför gäller det enligt min åsikt för nationen att bringa klarhet i frågan om inflyttningens reella omfattning. Men DN och Lindqvist pläderar de facto för passivitet, dvs att bara att köra vidare i gamla slappa hjulspår.

Då ordning och reda påkallas plockar tidningen raskt fram naziargumenten. En öppen diskussion måste förbjudas är andemeningen. Det är ursvagt av DN att ge rum för en sådan diskussion. Men öppenhet är inte tidningen starka sida. Här gäller sannerligen politisk kontroll av orden. Man pratar stort om upplysning. Men när det gäller att ta reda på vilka som bor i den svenska nationen gäller mörkläggning, tycks det. De ljusskygga ska lämnas ifred för att leva ett på många vis farligt liv i vårt land

Torsten Sandström

Please follow and like us: