Wikimedia.

Som gammal universitetsräv framstår min fråga antagligen som provocerande. Mitt svar är givetvis att man lyssna. Men det gäller att ta del av samtala med sanna vetenskapare och inte med de som har en politisk och aktivistisk agenda. Tyvärr tillhör alltför många klimatforskare den senare gruppen. De går lydigt i IPCC:s ledband, en organisation vars medlemmar FN har sett till att handplocka och därvid uteslutit alla med en oberoende kritisk ståndpunkt.

Jag skriver detta med anledning av en text i Klimatupplysningen.se. Det rör sig om korallrevens hälsostatus. Rader av pk-forskare har länge skriat om att korallreven är dödsdömda. Svenska medier har basunerat ut det som ett faktum. Men en sann expert, den australiska professorn em Peter Ridd, visar att korallreven mår alldeles utmärkt. I kallt vatten mår de inte så bra. Men uppvärmningen bidrar till deras goda hälsa.

Jag menar att bristen på en öppen diskussion om klimatets utveckling leder det svenska samhället vilse. Och det kostar pengar samt förvrider diskussionen om vetenskap. Det påminner om auktortära nationers framfart i historien. Det är idag nämligen oklart vad som är vetenskap och vad som är FN-politik. Därför måste den svenska regeringen se till så att det Klimatpolitiska rådet får en oberoende och saklig sammansättning. Bara valet av ordförande är illavarslande. Hon är en sosse, avsutten från Swedbank, med synnerligen dubiös vetenskaplig bakgrund avseende frågan om klimat. Rådet måste ovillkorligen kompletteras med riktiga forskare som vågar kritiskt granska IPCC:s urval av dogmer. Detta så att svenska folket informeras sakligt. Kristerssons kabinett kan inte fortsätta med ett gäng av statliga torpeder mot sig, som i Rådet som ständigt driver politik mot regeringen själv, utan grund i oberoende kunskap.

Peter Ridd tillhör denna krets. Och professorn em i klimatlära Lennart Bengtsson vore förstås ett lämpligt val då det gäller att peka ut oberoende och öppna forskare, som skulle få det svenska Rådet att förvandlas från dogmatiska apologeter till verkliga granskare. Idag är det bönemöte som gäller, tyvärr.

Läs mer om Peter Ridds slutsatser om korallreven i följande länk:

https://klimatupplysningen.se/korallreven-mar-utmarkt/

Torsten Sandström

Please follow and like us: