Elisabeth Hand Ringkvist från Centerpartiet är vice ordförande i näringsutskottet. Detta trots att hon skadat svenska skattebetalare som rådgivare till Maud Olofsson i affärer som lett till miljardförluster. Sedan dess har hon bytt jobb som andra byter strumpor. Förklaringen är sannolikt svag kompetens. För en tid sedan tvingades hon lämna Storskogen, vars aktie rasat mot botten. Nu läser jag att hon nyss också lämnat Nortical efter att bolaget gått i konkurs. Största fordringsägare är Almi , ett statligt företag som lämna pengar till bolaget. Och i riksdagens utskottsverksamhet är hon vice ordförande.

Att Thand Ringkvist är vice ordförande för näringsutskottet säger en hel del om hur statens företagsaffärer sköts i praktiken. Ungefär som pilkastning på en pub.

Någon invänder kanske att affärer är risktagande. Ja så är det förstås. Men med offentliga medel ska man vara försiktig. Och en person som ständigt gör dåliga satsningar ska inte syssla med affärer. Märk att Thand Ringkvist varit en av tre kandidater till posten som partiledare i C. Partiet närmar sig konkursens brant tycks det. Så bra!

Torsten Sandström

Please follow and like us: