Nu gäller det för regeringen att leva upp till Tidöavtalet! Där står att reduktionsplikten – dvs inblandning av skogsoljor od i diesel – ska sänkas till EU:s miniminivå. Där är det noll plikt till inblandning.

Idag innebär reduktionsplikten att c:a 30% skogsolja ska blandas in i diesel. Det är fördyrande och ger något sämre motoreffekt. SD kräver att reduktionsplikten i enlighet med TIDÖ snarast ska sänkas till noll. Man hotar med regeringskris om inte TIDÖ följs. Dvs helt bort med inblandning. Regeringspartierna famlar efter att ha kvar en inblandning till olika procentsatser. Allt tyder på att de inte har en aning om vad EU kräver.

Sällan hör man medierna förklara att en förbränning av 1 liter diesel ger precis lika stora CO2-utsläpp som förbränning av 1 liter skogsolja. Skillnaden för miljön är enbart att diesel pumpas ur underjorden medan skogens råvaror förnyas. Det är förstås bra att spara på den fossila oljan. Men från klimatsynpunkt är det egalt – där gäller det att sänka CO2-utsläpp. Då inlandningen är kostsam för konsumenten bör den med andra ord tas bort så snart som möjligt.

Nu gäller för regerringen att tala om sanningen och våga ta strid med miljötalibanerna inom politik och medier. Ta bort inblandning av dyrbar skogsolja!

Torrsten Sandström

Please follow and like us: