För att muntra upp landets politiker – som gärna ser till att med tvång låta folket betala för SVT – finns idag 50 lokala redaktioner som sänder några snuttar teve ett par gånger om vardagarna. Få tittare söker självmant upp dessa sändningar, tror jag. Flertalet råkar bara se snuttar då man ändå sitter kvar i soffan efter Rapport i SVT1.

OK för en handfull regionala nyhetsredaktioner. Men att slänga iväg pengar på 50 enheter, många med egna lokaler, personal och administration är enligt min mening främst pengar i soptunnan. Dessutom mina och dina pengar. Vilket privat företag skulle satsa pengar på en så galen idé. Inget. Men för att det ska låta som public service får det kosta vad det vill. Och så fixar SVT sysselsättning till sina vänner, dvs en kår med journalister (som enligt min mening bort försörja sig av egen kraft genom nyttiga jobb).

SVT – liksom SR – är besjälade av att visa att man finns till. På så vis tror man folket ska gilla tvångsbeskattning för teve och radio. Ännu viktigare är att man hoppas att folket ska snappa upp företagens presentation av svensk politik och kultur i den vänsterinriktning som Olof Palme och andra kramare av statsteve så högt önskat. Politisk korrekta budskap lanseras också var dag. Tanken är att svenska folket ska gå i politikernas takt. Inte i egen.

Numera sprids PK-ismen även på så lokal tevenivå att få personer ens tittar och lyssnar.

Torsten Sandström

Please follow and like us: