Svensk folket marscherar i samma takt. De röda banderollerna fladdrar. I täten tågar mediernas paradorkester. Det är statsfeminismen dag. Men få hurrar. Ty det är inte en spontan rörelse vi ser. Utan ett tydligt kontrollerat försök att styra en nations politik.

Igår startade tåget. Det statliga Alma-pris som skattebetalarna tvingas betala skänktes nämligen till ännu en okänd kvinnlig barnboksaktör. I ett slag försvann 5 miljoner kronor ut ur landet, dvs ett belopp som motsvarar 50 konstnärs- eller författarstipendier på vardera 100.000 kronor. När det gäller att manifestera feministernas anspråk på makt så är pengar inget problem. Inte ens i kristider. Det finns nämligen få hinder. Andra ska betala kalaset, dvs vanliga svenska medborgare.

Och idag inträffar marschens höjdpunkt. Nu är nästan vartenda medieinslag kryddat med kvinnliga vinklingar. Den ena mer ansträngd än den andra. För publiken är det omöjligt att avgöra om det rör sig om nyheter eller propaganda. Alla klartänkta förstår hur det ligger till. Men ett svenskt folk som matats med kyrkans och sossarnas evangelium har svårt att förstå att de nu serveras ny ideologi: globalism, klimatskräck och feminism.

Allt detta sker i ett Sverige som har gigantiska politiska problem. Det är just därför som saken ges orimliga proportioner, som vida överstiger kanelbullens eller kärlekens dag. För att dölja kriser rörande skola, vård, kriminalpolitik, hutlös energibeskattning, nedlagda kärnkraftverk, bostadsbrist mm så ska det svenska folket marschera för ideal som i möjligaste mån redan är uppnådda. Alltså en marsch för marschens skull. Att biologiska ”krafter” medför att kvinnor inte ställer fullt upp på feministernas kamprop spelar ingen roll för de politiker som tågar i paradens ledning. Dålig politik ska döljas genom unken politik.

Jag vet att män ibland agerar som riktiga busar. Men det gör även statens feministerna då de från predikstolen manar folket att dyrka deras heliga rörelse. Ledarna lyssnar inte på kritik. Liksom forntidens jesuiter gäller tesen ”att ändamålet helgar medlem”. På så vis ansluter de sig till rader av hänsynslösa ledare som historien skådat.

Därför är det snart dags för ett beslut om varje dag ska vara kvinnodag. Detta följer av principen: om argumenten tryter, så höj rösten.

Torsten Sandström

Please follow and like us: