I dagens SvD skriver den alltid intressanta lundaprofeten Inger Enkvist om hur ett digitaliseringshysteri skadar den svenska skolan. Blinda byråkrater agerar som iPad-talibaner. Stor tid av skolans tid upptas av fingrande på datorer. Och detta via tvång från byråkrater, pedagoger, många lärare och diverse skolplaner.

Naturligtvis är träning på datorhantering nyttig. Men som alla vet skaffar sig nästan alla barn ändå denna erfarenhet genom egna drivkrafter. Följden blir att ungdomarna snart inte kan skriva för hand eller vill läsa böcker. Informationssökning utanför nätet via böcker görs med andra ord svår. Och en öppen kunskapsinhämtning likaså. Svårast får förstås de som har vacklande språkliga kunskaper.

Enligt min mening agerar den svenska skolans sk pedagoger med förakt för sunt förnuft och beprövade vetenskapliga teorier om hur en planerad inlärning måste fungera. Talibaner brukar som alla vet agera med dödsförakt. Nu tar byråkrater och pedagoger tyvärr sig inte själva av daga. Det är framtida generationer som hotas.

Enkvists krav är därför att den nya skolministern Lotta Edholm måste återkalla Skolbyråkratins propåer om digitalisering av skolan. Jag instämmer. Det är dags för ett nytt vägval inom hela det svenska skolsystemet. Kunskaper! Ordning! Slopat skoltvång (tvång fungerar ändå inte positivt för de som redan halkat efter). Och bättre anställningsvillkor för lärare.

Det måste bli slut på sossarnas politik som i handling gått ut på förakt för kunskaper. Bildningen fiende nummer ett – Göran Persson – bör om möjligt hånas i egenskap av syndare via sin tid som avvecklare av statens grundläggande skolverksamhet.

Torsten Sandström

Please follow and like us: