I en ledarliknande artikel i SvD på juldagen skriver statsvetaren Katarina Barrling om cancelkulturens elände, dvs det nutida systemet för att stänga ute oliktänkande från positioner där de kan göra sina politiska röster hörda. Det är i och för sig bra att hon tar upp ämnet och kritiserar några mönster som driver fram den politiska korrekthetens nya samhälle och stänger motståndare ute. Men i molnet av några vackra dimmor glömmer Barrling utestängningens centrala orsaker. Hon tycks ansluta sig till åsikten att skeendet bottnar i en slags ”kollektiv masspsykologisk process”, men vill inte se att fenomenet har en uppenbar koppling till det mediesamhälle som hon som vetenskapsutövare blivit en följsam del av.

Cancelkulturen växer ju inte fram som en svamp från jorden. Den odlas inom olika rörelser till höger och framför allt vänster. Det kan röra sig om organisationer som driver feminismens budskap riktat mot män, som vågar ta upp kritiska argument. Eller om sammanslutningar som pläderar för globalism och invandring och som därför gärna vill tysta eventuella opponenter. Ytterligare ett exempel är klimatrörelsen heliga dogmer. Fy den som vågar ifrågasätta FN-chefen Guterres skräckskildringar eller IPCC:s rapporter. Och i USA möter vi det kanske mest extrema mönstret i Donald Trumps påståenden om valfusk – påståenden som framställs som absoluta sanningar – något som inneburit en stormning av Capitolium, landets parlament.

Men alla inser att ingen av dessa nutida rörelser kunnat få övergripande samhällskonsekvenser utan mediernas breda deltagande (i Trumps fall både för och emot). Genom tusentals journalistiska rapporter formas budskap som påminner om en stormvind. Varken feminismen eller klimatskräcken hade aldrig blivit statsreligioner om inte villiga medier blåst under. Vad vore Greta Tunberg utan mängden av rapporter i tidningar, radio och teve? Svaret är en skolflicka med patetiskt protestplakat. Och om inte dessa medier ständigt predikat öppna hjärtan och nationsgränser hade sannolikt dagens invandrardiskussion fått mer sakliga och öppna former. Sannolikt hade socialdemokraterna förlorat regeringsmakten redan för fyra år sedan utan partiets utfrysningskampanj mot SD. Förbudskulturen göds med andra ord på otaliga redaktioner genom inlägg från journalister som inte är sakliga rapportörer utan framför allt politiska aktivister.

I steget efter medierna sker alltså själva uteslutningsprocessen. Universitetslärare som vågar bryta feminismens dogmer stängs ute och får svår att nå befordran. Forskare som kritiserar FN och IPCC.s klimathets ges inget utrymme alls i debatten (och beviljas inga projektpengar). Och invandringsskeptiker förvandlas i den politiska debatten till rasister och brunsmetas. Med andra ord ser vi de facto en insnävning av åsiktskorridoren. Och detta med effekten att det politisk korrekta budskapet vinner terräng.

Jag menar att Barrling bort inse dessa mediala mekanismer, dvs hur press, radio och teve fungerar som cancelkulturens megafoner. För statsvetare borde detta vara ett fenomen som står högt på dagordningen. Det är ju samhällsvetenskapens roll att kartlägga och kritisera den politiska maktens mönster. Som statsvetare har Barrling därför ett särskilt ansvar. Men förförd av sin roll som mediesamhällets härold väljer hon att sprida dimmor om ett av nutidens kanske viktigaste politiska problem.

Att hon inte vill se mediernas centrala roll är allvarligt. Hon är givetvis inte dum. Hon är bara själv en vanlig gäst i nationella medier. Om hon agerat enligt statsvetenskapens ideal hade hon försökt avslöja uteslutningskulturens rötter. Men hon stannar halvvägs och talar om masspsykologi som enbart är fenomenets farliga konsekvens men inte dess främsta verktyg. Min förklaring är att hon tycks vilja skydda sina egna allierade, dvs de medier som eldar och driver på utestängningskulturens motor.

Torsten Sandström

Please follow and like us: