En kriminell gängledares ord toppar SvD:s första sida annandag jul:

Mindre våld om jag varit fri

Det budskap som via denna rubrik bryter julefriden är att andra klanbrottslingar tar över och dödar då gängledaren sitter inne. ”Det hade varit bättre om jag varit kvar där ute”. Inne i tidningen förstärks budskapet genom att en forskare i kriminologi bekräftar kampen mellan nya bossar då de äldre sitter inne. Den allmänna bild som SvD projicerar är alltså att inlåsning av gangsters inte är lyckad.

Än en gång möter vi alltså vänsterns budskap om att fångarna bör släppas loss. Eller snarare aldrig låsas in, utan behandlas på något annat vis som journalister och forskare inte kan beskriva.

Avsaknaden av en förklaring hur klanerna och deras mördande ledare ska stoppas är alltså total. De ska uppenbarligen vara kvar i frihet om vänsterns journalister får som de vill. Grunden är att de kriminella betraktas som oansvariga. De ses som offer för social misär.

Jag inser givetvis att kriminaliteten på ett generellt plan har en social bakgrund. Men bara en minoritet av alla inflyttade sysslar med brott, trots att deras ekonomiska förhållanden allmänt sett är svagare än genomsnittet. Det finns alltså ett personligt ansvar för den kriminelle. Därför måste lagbrytare straffas. Och straffen ska självfallet svida. Syftet är att skydda samhället från farliga element.

Journalister som – liksom SvD:s – pläderar för att fängelsestraff ökar kriminaliteten måste tala ur skägget. Hur tänker de sig att brottsligheten ska bekämpas? Genom sin tystnad och propaganda mot fängelsestraff går de faktiskt brottsligheten till mötes. Detta resulterar i att gängledaren tillåts sprida sitt budskap ”Det hade varit bättre om jag varit kvar där ute”. Givetvis skriver rapportören inte explicit under på gängledarens ord. Men genom textens helhetsbild och frånvaron av analys och praktiska lösningar hamnar SvD i träsket bland dem som tycker synd om brottslingar.

Jag tycker däremot synd om brottsoffer. Och vill därför låsa in gangsters som dödar eller använder våld. Tyvärr måste fler fängelser byggas. Och framför allt måste invandringen begränsas så att de nyanlända effektivt kan integreras. Kvotinvandring är det enda raka, såsom under senare delen av 1900-talet.

Den mördade gangsterrapparen har i media – som exv Expressen – behandlats med positiva förtecken och alltså tillåtits spela allan. Men att han på listan över sina brott har en grov våldtäkt där en ung tjej skadats allvarligt talas det inte om. Just mediernas mönster att de facto ta ställning för brottslingen och inte hans offer är vad min text idag vänder sig mot.

Torsten Sandström

Please follow and like us: