I dessa tider då forskare från landets universitet knäböjer för FN-chefens ideliga utrop om klimatskräck är lundaprofessorn Dick Harrisons ord en god motvikt. I dagens SvD skriver han en text med rubriken:

Lugn – världen har ”gått under” förr

Med historikerns perspektiv visar han på hur otaliga undergångsprofeter visat sig vara falska. Han pekar mycket riktigt på en skillnad. Förr var det religiösa ivrare som fick bita i gräset. Nu är det personer som tolkar vetenskapen som hotas av detta öde. Ordet tolkar är centralt. Ty vetenskapen är delad. Att FN-sidan inte medger detta, utan påstår att konsensus råder är enligt min åsikt ytterligare ett tecken på att FN politiserar. Att FN lyckats skrämma skolbarn till ångest har gjort Greta T känd som ett svenskt helgon. Detta med hjälp av medier som bort känna till de skeenden som Harrison beskriver.

Harrison slutar med följande om hetsarnas ord: Endast framtiden kan utvisa hur vederhäftiga dessa verkligen är.

Torsten Sandström

Please follow and like us: