Så här säger Klimatpolitiska rådets (KR) ordförande, dvs Cecilia Hermansson (en trogen sosse) i Sydsvenskan (13/12):

Regeringen har skapat sig en uppförsbacke

I själva verket är det KR – dvs den statliga klimatmyndighet som hon placerats i för att bevaka vänsterns intressen – som befinner sig i en nedförsbacke. Utan att ta armlängds avstånd tror myndigheten på IPCC:s gissningar. Dessutom gissar myndigheten själv om vad Sverige behöver. Att svenska folket just nu har stora bekymmer på grund av att myndigheten inte värnat kärnkraften utan bara verkat för att göra livet dyrare att leva medför inte minsta eftertanke. Miljötalibanism alltså. Vanliga människors liv innebär intet jämfört med den heliga tron på frälsning från en CO2-kris som knappast syns ens.

Det vi ser är alltså hur en politiserande statlig myndighet till vänster angriper landets nya högerregering. Hur länge ska regeringen behöva tåla denna smutskastning?

Jag upprepar därför min uppmaning till regeringen: tillsätt nya medlemmar i detta pajasråd!

Torsten Sandström

Please follow and like us: