I DN säger Linda Staaf, hög polischef som (fram till den 13/12) varit på väg till Justitiedepartementet:

Det är uppenbart att många män inte klarar att en kvinna får makt och inflytande. Det som sker nu är skamligt.

Tala om att försöka byta ämne. Staaf vill inte förstå att ifall hennes två senaste jobb – inom polisen och på Justitiedepartementet – sammanhänger med kärleksaffärer kärleksaffärer så står vi inför en rättsskandal. Mycket tyder på att så är fallet.

Det Staaf och DN gör är inget annat än att blanda bort korten. Dvs den svenska feminismens slitna könskort! Att orden kommer från en polischef bekräftar därför misstankar om att hon verkligen saknat rättslig kompetens för två höga jobb i juridikens värld.

Jag hoppas att denna olustiga affär kan bli en drivkraft att rusta upp ett svenskt rättssamhälle på deken.

Torsten Sandström

Please follow and like us: