I flera bloggar har jag pekat på den svenska vårdens självförvållade svårigheter. Vi har 20 landsting som var för sig ska hantera nationens krämpor. Det säger sig själv att det inte behövs 20 organisationer för att klara hälsan hos tio miljoner svenskar. Alltså 20 lag av politiker och 20 lag av byråkrater. Varför inte bara exv 3 eller 1 team (förstås med regionala och lokala vårdenheter)?

Den svenska vården är alltså organisatoriskt felkonstruerad. Eller än värre: den är byggd för att främja politikers och administratörers intressen. När man i åratal sett hur dysfunktionell de 20 svenska organisationerna varit borde omedelbart en utredning tillsättas för att reformera eländet. Svaret på frågan varför detta ännu inte skett har jag nyss gett. Tyvärr är den politiska klassen Proppen Orvar!

Jag skriver detta med anledning av dagens nyhet från Uppsala läns region, dvs att tusentals hemliga patientuppgifter är på drift. Redan tidigare visst vi att de 20 regionerna inte har kompatibla journalsystem, varför läkare som möter en sjuk svensk från annan region inte snabbt kan få fram uppgifter om patienten ifråga. Detta enkla problem vill uppenbarligen inte de 20 regionernas bossar – politiker och byråkrater – fixa. Och nu ser vi hur administrationen i Uppsala misslyckas värna sekretessen.

”Hur länge ska detta problem bestå?” undrar jag för att citera Cicero för omkring 2000 år sedan. Han tjatade upprepade gånger i senaten om ett uppenbart politiskt problem som inte löstes på grund av lång passivitet.

Ja, hur länge ska svenska politiker bara köra vidare med dagens helkassa vårdorganisation? Kom igen Ebba Busch! Sätt fart Ulf Kristersson! Visa svenska folket fördelarna med en vårdreform! Starta åtminstone snabbt en utredning!

Torsten Sandström

Please follow and like us: