Det är uppenbart att den svenska bostadsbeskattningen länge varit fel. När jag var ung kunde skyhöga räntor på villor och bostadsrätter – ibland över 15% – helt dras av från skatten. På senare år har räntan varit så låg att mångmiljardsbostäder köpts av personer utan toppinkomster. Att en god del av boendekostnaden ska kunna dras av i deklarationen är förstås ingen rättvisa. Hyresgästen tvingas ju betala fullt pris.

Jag inser att mina ord kan möta bitterhet då Riksbanken häromdagen höjt räntan med 0,75 % till 2,5%. Många får det svårt. Särskilt som bostadspriserna förstås sjunker på marknaden. Det är möjligt att åtskilliga bostadsägare kommer att råka i stora problem. Boven i dramat är förstås svenska politiker, som inte vågat säga sanningen, dvs att bostadsräntor inte är en skattefråga, utan en levnadsomkostnad i likhet med mat.

Till skatteeländet hör att politikerna schabblat bort villan och bostadsrätten som en enkel och fast inkomstkälla för beskattning. Nu talar jag inte om nivån, men att under år av stigande fastighetspriser ta ut en del av fastighetens värde i skatt sker i många nationer (precis som tidigare i vårt land). Rimligt vore att skatten tillfördes kommunen, så att man slipper höra kommunalpolitikernas ständiga rop på statsbidrag.

Den svenska bostadsbeskattningen är enligt min mening en minnessten över en svensk politisk klass som inte vågat föra en sansad politik, utan sockrat politiken för att vinna röster från välbeställda, medelklass och mediala bossar. Med öppna ögon har det svenska folket letts vilse och köpt bostad på kredit. Till bilden hör att andra stora strukturproblem har negligerats. I stället har partierna slängt skit på varandra och splittrat nationen. Det som skett/sker är otillständigt.

Mitt förslag är därför reformerad bostadsbeskattning. Jag föreslår också att den fula kristallpelaren på Sergels torg ska raseras och ersättas med en hög betongbumling – just grå betong är en bra symbol – med runskrift som är möjlig att läsa för envar:

Den svenska politiska klassen rustade dåligt sina skepp. Man förlorade och dog på Helgeandsholmen. Må folket ta evig lärdom av vad ett frälse kan ställa till.

Torsten Sandström

Please follow and like us: