I en ledare den 21/11 skriar DN att ”Regeringen vill göra Sverige till ett sämre land”. Det rör sig igen om skrivningar i TIDÖ. Nu främst om att sk permanenta uppehållstillstånd ska granskas och att den berörde hotas av utvisning.

Om jag förstår saken rätt rör det sig enbart om en semantisk fråga, dvs en synnerligen olycklig eller klantig formulering i lagtexten. Utlänningslagen vilar nämligen på fyra positioner som en invandrare kan hamna i.

1 Medborgarskap

2 Uppehållstillstånd till vidare

3 Tidsbegränsat uppehållstillstånd

4 Utvisning

Det är således variant nummer 2 saken gäller. För att Invandrarverket ska slippa rader av återkommande prövningar av typen nr 3 (då tiden löpt ut) används det högst olyckliga uttrycket ”permanent uppehållstillstånd”. Det säger sig själv att detta inte innebär ett beslut enligt punkt nr 1 , dvs medborgarskap. Under 2021 beviljades omkring 16.000 sådana ”permanenta” tillstånd. På ett antal års sikt blir mängden beslut givetvis omfattande.

För att den svenska nationen inte för evigt ska hysa personer som inte är medborgare – dvs ett formellt utanförskap – är det enligt min mening självklart att beslut om dessa tillstånd måste kunna omprövas för ett slutligt beslut enligt utlänningslagen. Detta måste ju vara meningen, trots den vårdslösa termen ”permanent” tillstånd.

DN vill alltså inte erkänna detta. Man pläderar med andra ord för en klyvning av den svenska befolkningen i medborgare respektive permanent boende. Hur lyckat är det? Någon säger att kanske att DN tänker med hjärtat? Jag menar att tidningen tänker med röven. DN:s tankar är som vanligt skitdåliga…

Torsten Sandström

Please follow and like us: