Wikimedia.

Från minareten i Sharm el Sheijk hörs ropet ”Allah är stor och IPCC han profet!” Det är dags för måndagsbön. Tusentals tillresta troende har bränt ansenliga mängder CO2 bara för att närvara vid bönemötet, som lika effektivt hade kunnat hållas över internet.

Svenska medier, som vanligtvis varje dag presenterar en handfull skräckreportage, är nu överfulla med konstateranden att den ena eller den andra av IPCC:s procentgränser är hotade. Precis som om IPCC vet exakt vad som sker i atmosfären och på Jorden! Enbart skräckreportagen och de förment exakta procentgränserna ger besked om att en del av IPCC:s budskap är politisk humbug. Det förstår den som tänker kritiskt. Men folket i den stora moskén i Sharm el Shejk är inte kritiska forskare. De är politiserande troende. Även om flera bär akademiska titlar.

I DN har mulla Alestig dagen till ära rader av nya förskräckande profetior. Alla pekar på att IPCC:s procentgränser – som baseras på modeller (inte uppmätta fakta) – måste justeras med några tiondelar. För var dag blir nämligen allt värre enligt FN, IPCC och deras dyrkare. Det kommer säkert FN:s överstepräst att fixa då han inleder den religiösa högtiden i Sharm el Sheijk – den gamle diktatorn Mubaraks privata semesterställe. Och mycket riktigt , FN-chefen António Guterres vet som gammal sosse hur den politiska slipstenen ska dras. I Egypten hotade han med mänskligheten ”undergång”. Skrämsel är en beprövad politisk taktik.

Världens klimatpolitik går åt fel håll! Först när ett öppet samtal förs – för och mot IPCC:s siffror – kan utvecklingen ledas i en trovärdig riktning. Men de troende i moskén vid Röda havet är ett uppenbart hinder mot ett förnuftigt samtal om klimatet. De höga ledarna inser att man politiserar – men ändamålet helgar medlen tänker de. Det är deras metod för att få församlingen att lyda. De stackare som ligger med näsan i golvet och ropar ”IPCC Amen!” är nämligen troende och saknar vett och sans. Därför måste mulla Alestig redan i morgon justera sin procentsiffror och vrida upp ljudet i krisens megafon.

Det enda positiva händer på svensk hemmafront. Idag läggs en budget som är befriad från flera av sossarnas och Mp:s förvridna symboler. Sverige gör idag mer än tillräckligt i klimatfrågan i förhållande till nationens storlek. Slopandet av skattesubventioner till köp av svindyra elbilar är bara ett exempel. Fortsätt att rensa i skogen av symboler! Inblandning av dyr tallolja i dieseln bör exv slopas. Även när talloljan framställs och den förbränns sker ju utsläpp av CO2. Men det talas inget om detta. Tabu gäller. Liksom vid mötet i Sharm el Sheijk.

Torsten Sandström

Please follow and like us: