Socialdemokratins förvaltare av Svenska kyrkan. Ceremoniernas mästare.

Den svenska kyrkan är ett bra studieexempel på den svenska socialdemokratins strategiska plan för kontroll av samhällsmakten i Sverige. Liknande planer finns för rader av andra politikområden, såsom arbete, bostad, skola, försvar, sjukvård, beskattning och inte minst kultur i vid omfattning. Att Åkesson nobbas till nobelmiddagen förklaras av år med sossar i stiftelsens ledning.

En av naturliga skäl konservativ kristenhet har efter snart hundra år besegrats och tagits över av S-partiet. Ärkebiskopar driver sossepolitik och vill öppna Sveriges gränser för invandring. Kyrkan predikar klimatkrisens budskap. Och näst högsta hönset i kyrkan – snäppet under ärkebiskopen – är en känd medlem av den svenska politiska klassen, nämligen fd LO-odföranden Vanja Lundby Wedin. Nu pensioneras sittande ärkebiskop. Kvar sitter sossarnas kyrkoideolog. Och feminismen har ett tungt grepp över en svensk kyrka, trots Bibelns många ord om motsatsen. Så är det i Absurdistan.

Då jag är hedning – eller rättare sagt inte troende på två tusen år gamla sagor – är händelserna likgiltiga, frånsett exemplet på sossarnas ”masterplan” för Sverige. Om den talar få. Medierna är för vänstern och feminismen. Och svenska statsvetare spelar med i socialdemokratins plan för nationen (utan att granska den i fogarna). Vi ser ett givande och tagande mellan socialdemokrater och sängvätare, förlåt statsvetare.

Därför sjunger jag gärna följande psalm:

Sossarnas kyrka i fädrens land,
korrektast bland samfund på jorden!
Vida hon famnar från strand till strand,
fast är hon grundad av Palmes hand,
byggd till hans tempel i Norden.

Torsten Sandström

Please follow and like us: