Är deckarförfattaren Jens Lapidus känd? Mannen som tjänat snabba cash?

Igår morse tilläts han breda ut sig i SR P1 Morgon. Med detektivens känsliga tentakler hade han nämligen listat ut förklaringen till den svenska våldsvågen och det dödliga skjutandet. Det rörde sig inte alls om konkurrens om narkotika och illegala affärer meddelade mannen med röntgenblick i stil med stålmannens. Nej, det berodde på att ungdomarna var ”lättkränkta” och ”hypermaskulina”. Därför måste de omedelbart slå tillbaka mot sina motståndare.

Gäsp, tänkte jag vid mitt morgonté. Ännu en psykologisk siare. Så går det om man förläser sig på kriminallektyr och den svenska nationens vanliga PK-tankar. Tänk om den juristutbildade Lapidus i stället studerat böcker om klaner och intresserat sig för enkla statistiska modeller.

Under drygt tio års tid har Sverige sett en invandring på omkring 1 miljon individer. Vi har däremot inte sett några rimliga metoder för integration, vilka i och för sig blivit svåra med tanke på att nationens befolkning ökat med 10% på kort tid!

Vi står med andra ord inför flera hundra tusen ungdomar som vuxit upp i utanförskap och där många aldrig sett pappa och mamma någonsin gå till jobbet. Ungdomar som klarat sig dåligt i skolan, delvis på grund av den svenska dogmen om att hemnationens språk måste främjas. Några få procent av dessa unga människor har blivit villiga offer för sina hemländers klankulturer, där staten är en fiende och klanen är rättesnöret. Kanske rör det sig om en grupp på omkring fem till tio tusen personer. Men ack så farlig. Då de sett sina svenska klasskamraters ekonomiska standard har klanens mönster blivit en hävstång för att vända ryggen mot det svenska samhället. Genom kriminell affärsverksamhet har de kunnat skaffa sig pengar, vapen och olika värdefulla attribut. Våldet är deras credo inom affärsverksamheten. Med pengar i näven bekräftar de tesen att ”cash is king”, en ide som Lapidus för övrigt gjort till sin.

I stället för att tala om storskalig invandring, frånvaro av integration och klanernas kultur strör Lapidus psykologiska dimmor om lättkränkthet och hypermaskulinitet. Förvisso odlas mansideal inom klanerna. Men centrum är klanens självständighet och obegränsade makt. Detta leder naturligt nog till häftiga reaktioner. Men dessa sammanhäger inte med någon mystisk psykologi ute i förorterna. Det rör sig om klanens urgamla funktionssätt.

Allt detta borde Lapidus förstå. Om han läst på. Men i han PK-värld är delar av sanningen tabu. Med Lapidus näsa för snabba cash borde han veta bättre. Och framför allt vågat mer.

Torsten Sandström

Please follow and like us: