Något som varit uppenbart för alla med öppna ögon är hur svensk socialdemokrati länge lyckats vinna röster på att systematiskt dödskallemärka SD som en fascistisk organisation. Häromveckan har jag i en blogg visat att den stora brittiska tidningen The Economist menar att denna häxjakt länge varit svenska sossars strategi, samtidigt som partiet länge och nära förhandlat med det nuvarande svenska kommunistpartiet, Vänstern. Metoden har som bekant fungerat väl för S-partiet ända fram till höstens val. Nu har tre av de gamla allianspartierna inlett ett – som det tycks- fruktbart samarbete med SD. Man kan säga att det varit hög tid för få svensk politisk diskussion att nyktra till.

Men något hopp om tillnyktring finns inte rörande Strandhäll, som på vanligt sossevis halkat in i riksdag och regering. Snabbt har hon tagit plats iden politiska klassens familj. Hennes analytiska förmåga står tyvärr inte i proportion till munnens svada. Så att hon bereds medial plats i SVT är enbart ett tecken på just vänsterns dominans över detta medium. I länken nedan försöker hon förklara hur S-partiet nu förlorat regeringsmakten genom SD:s mediala ”trollfabriker”. Det hon säger är obestyrkt och framför allt ett utslag av en fanatisk politisk dubbelmoral. För sossarna har som sagt i några tiotal år försök till förtrollning av SD pågått. Nu har Strandhäll mage att påstå att SD:s trollfabriker gjort att S-partiets förlorat regeringsmakten.

Det behövs inga troll eller trix för att inse att sossarna förlorat höstens val genom att svenska folket äntligen insett att partiet alltför länge misskött nationens politik och ekonomi. De gul-blå partierna har tagit hem spelet just på grund av att man förmått allmänheten att förstå hur en mångårig misskötsel av invandring och integration skapat storskaliga svenska problem. Tillsammans med rader av gamla olösta surdegar.

Strandhäll kan sägas representera en dysfunktionell men vanligt typ av svensk politiker på vänsterkanten: stor i orden, men liten på jorden , mätt i intellektuell förmåga till kritisk analys. Glädjande nog har hon därför blivit en belastning för S-partiet. Alltså ett troll som drar sitt parti ned i smutsen på ett vis som blivit tydligt för allmänheten. Så fortsätt gärna snacka på Strandhäll – med eller utan nattmössa…Ditt politiska förtroende är noll.

Torsten Sandström

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/strandhall-s-oerhort-markligt-att-sd-driver-en-egen-trollarme

Please follow and like us: