Så har alltså Ulf Kristersson kommit överens med sina tre samarbetspartier. Man kallar överenskommelsen TIDÖ. Påminner TIDÖ om de tidigare vålnaderna DÖ och JÖKEN? Egentligen inte. Det som presenteras är en gemensam politisk samsyn över ett brett samhällsområde. Alltså en problematisering av fyra partier något skiftande samsyn. En tydlig gemensam ram finns. Och regler finns om hur man ska gå vidare i skilda frågor. Det senare är viktigt, ty det gör TIDÖ levande och öppet för fortsatt problemlösning.

De tidigare DÖ och JÖKEN har mer påmint om vaga önskelistor från den ena sidan för att låta den andra, dvs sossarna, styra landet. Och en hel del av önskningarna har visas sig bli luft. Man kan säga att S-partiet lyckats sälja en säck som det varit högst osäkert om den innehållit någon gris alls. När det gäller slug politisk taktik är sossarna garvade. Visst har övriga partier fått smulor. Men genom DÖ och JÖKEN har socialdemokratin – i minoritet – använt statens resurser och politiken fö att erövra makten över kungariket Sverige.

TIDÖ innehåller förslag på många goda politiska steg framåt för Sverige avseende rättssamhälle, sjukvård, invandring och inte minst slopande av biståndsmålet på 1%. Tanken med textens tycks vara att bygga en grund för fortsatt politisk samarbete i departement och riksdag. Det förefaller förnuftigt. TIDÖ ger plats för expansion i takt med framväxten av förtroendefull samverkan.

Bland mina hjärtefrågor finns flera med i TIDÖ. Särskilt glädjande är att tjänsteansvaret ska utredas för fördjupning. Frågan om Public service har dock lindats in i slutet av TIDÖ. Skrivningarna utesluter dock inte att ett bibehållande av SR/SVT kombineras med en utvidgad kontroll av att rapporteringen verkligen är oberoende. Dagens kontrollapparat är skrattretande – en planerad vilja att se genom fingrarna med ständiga övertramp från enskilda journalister. Även om saken just nu djupfrysts i TIDÖ – vilket verkar klokt som startpunkt för ett långsiktigt samarbete mellan fyra partier – så öppnar nog TIDÖ för punkvis legal uppstyrning av Public service. Jag hoppas på det.

Torsten Sandström

Please follow and like us: