Om du är orolig över klimatet ska du förstås lyssna till forskare som har meteorologi, atmosfär och rymd som områden för sina studier. Det vill säga personer som sysslar med naturvetenskap. Dessa kan ha intressanta saker att förtälja, även om det förstås alltid finns risk för politisering.

Däremot måste man säga att du gott och väl kan slå dövörat till samhällsvetare. Vad vet de om vad som sker mellan himmel och jord? Eller varför det sker? De sysslar ju med sociala vetenskaper, alltså samhällsförhållanden. Hur samhället kan påverkas av klimatet blir naturligtvis normalt rena gissningsleken, där forskarnas egna åsikter och politiska övertygelser tar största plats.

Jag skriver detta på grund av att medier och journalister ofta saknar minsta uppfattning om gränsen mellan natur- och samhällsvetenskap. För dem blir alla som sysslar med vetenskap experter. Särskilt som många forskare själva ser sig som experter på klimat utan annan grund än att IPCC sagt vad som gäller och att FN skriar om kris. På så vis blir medierna rena kunskapsfällor. De sprider politiska uppfattningar från personer som själva inte forskar om vetenskaper med bäring på klimat.

Just idag (15/9) har jag läst en lång artikel i DN där rader av samhällsvetare sprider skräck om klimatet. Det är egentligen skada att forskare kan agera så okritiskt. De borde känna sin begränsning. Men i stället sprider de skräck med hjälp av sina vetenskapliga titlar. Fy sjutton skriver jag!

Torsten Sandström

Please follow and like us: