Bild: Wikipedia.

Häromnatten slog vargen till igen i norra Skåne. Den tog 13 av en odlares får. Detta var vargangrepp nummer nio i år för Skånes del, enligt Sydsvenskan. Sammanlagt har 31 tamdjur dödats eller skadats. Allt på grund av statens beslut om att gynna en invasiv art – vargen – på de tama odlade djurens bekostnad.

Byråkraterna säger: odlarna får ju skadestånd från staten. Men ingen sund människa odlar för att få statliga stöd – uppfödning av boskap är en hård och nyttig livsstil som måste främjas. Det begriper inte en tjänsteman med fast lön och anställningstrygghet.

Nu undrar jag om Sverige är ett civiliserat lantbrukssamhälle? Eller en nation där miljötalibaner härskar? De senare är en stor flock vettvillingar som lismande skriar mantrat ”hållbarhet”. Genom sin framfart gör de uppenbarligen uppfödning av får ohållbar.

Detta sker i dubbelmoralens – och dubbeljuridikens – förlovande land, dvs Sverige. Det är hög tid att tillsätta en utredning som ska se över svensk miljölagstiftning och nationens omfattande miljöbyråkrati, som till och med backas upp av polismakten! Tänk så många röster en kommande regering kan vinna på att gå landsbygdens folk till mötes. Även många förnuftiga väljare från stan skulle hurra!

Det gäller dessutom att sluta predika om miljön utan att förankra den i verkligheten. Och slutna använda flummiga ord som exv invasiva arter och hållbarhet. Och polis samt åklagare måste med lagens hand hindras från att jaga hederliga människor som Karl Hedin i Fagersta, som bara vågat kritisera rättsväsendets framfart i vargfrågan. Läs om detta i Björn Törnvalls välskrivna, spännande och aktuella bok ”Jakten på Karl Hedin”!

Torsten Sandström

Please follow and like us: