Statsminister Magdalena Andersson snackar efter valnatten om att visa stor respekt för den svenska demokratin. Det är faktiskt bara en läpparnas bekännelse. Hennes parti har i åratal demoniserat SD och framställt partiet som nazistsikt. Detta för att säkra S-partiets makt. För en vecka sedan utmålades SD av sosseregeringen som en nationell säkerhetsrisk. Målet har länge varit att skrämma svenska folket. Ty socialdemokratin har känt till att om SD behandlas som sina systerpartier i Danmark och Norge är det slut med S-partiets långa makt över Sverige.

Jag röstade igår inte på SD, utan på M och KD. Orsaken är att jag hör ord från partimedlemmars läppar som tyder på unkna agendor. Men jag är ändå glad över att sossarnas motbjudande demonisering av SD förefaller ha brutits och att deras vänsterliberala satelliter i huvudsak backat eller hållits små. Förklaringen till att den röd-gröna sidans ras inte blivit större sammanhänger med ett stort stöd från kvinnliga väljare – beroende som jag tror på deras större benägenhet för konsensus. Att sossarna inte vunnit större framgång och S-regeringen tycks falla verkar ytterst bero på att S-partiet förlorat många röster i landets invandrartäta utanförskapsområden, där det islamistiska Nyans vunnit stor framgång. Det är ödets ironi att sossarnas bidragsregn över invandrarnas grupper besvarats med valförluster i förorterna! Och att klanernas våldsutövning nu fått en partiförankring i islam.

Om det nu – som jag hoppas – blir en blågul regering återstår nästa steg. Vid en seger måste de enas om en stor bukett strategiska reformer. Det gäller alltså slakt av många heliga svenska kor! Högst på min önskelista ligger minst följande elva reformer:

1 En grundlagsutredning om inslag av mer direkt demokrati, om domartillsättningar utan politiskt inflytande samt om införande av en konstitutionsdomstol

2 Beslut om återinförande av offentligt tjänsteansvar

3 Snabbutred lagstiftningen om hyra och anställning (MBL och LAS)

4 Begränsa antalet statliga myndigheter

5 Låt staten bli huvudman får vården och slopa regionerna

6 Genomför en effektiv skärpning av kraven på public service´s (SR/SVT:s) politiska oberoende

7 Avskaffa partistöd och statligt presstöd

8 Återinför kunskapsskolan

9 Sänk skatten på arbete och höj den på fast egendom

10 Sänk SIDAS budget till fransk och tysk nivå (dvs med 50%)

11 Och slutligen: enas för sjutton snarast om att sluta skryta om Sverige som ett föredöme för andra nationer – visa det i stället genom praktisk politik!

Torsten Sandström

Please follow and like us: