Det är bara en knapp vecka till valet. Energikrisen håller på att fånga svenska folket. Det kan innebära en valvinst för den liberal-konservativa sidan.

Många minns husmödrarnas Matuppror från 1972 som initierades av kvinnor från Skärholmen. Protesten gällde höga matpriser. Den fick stor uppmärksamhet och satte press på regeringen Palme.

Varför genomför inte den samlade oppositionen en likande protest exv på Sergels torg? Kom igen alla partisekreterare till höger!

Det gäller att få maximalt antal väljare att förstå att energikrisen är skapad av såväl sossarna (genom nedläggning av fyra kärnreaktorer sedan 2017) som Putin. En olycka kommer sällan ensam, brukar det heta…

Skenande energipriser visar att sossarnas politik har skadat landet!

Please follow and like us: