Ett mycket stort och viktigt samhällsproblem har mörkats under pågående valrörelse. Gällande lagstiftning om finansiering av politiska partier har kringgåtts av majoriteten av riksdagens partier. Enbart V, Mp och C tycks har följt lagens regler och vägrat vara med på upplägg som baserats på pengar från bulvaner av olika slag.

Det vi ser är en en eländig brist på respekt för lagens ord från politiker som borde veta bättre. Personer som med näbbar och klor borde kämpa för rättsstaten har visat sig korrumperade. Vi ser alltså hur den politiska klassen än en gång tar för sig. Det går så länge som det går, tycks tanken ha varit.

Ursprungligen var det partiernas medlemmar som genom avgifter finansierade de politiska partierna. Men antalet medlemmar har sedan 1960-talet kraftigt minskats med nära nog 9/10 fram till 2020! Därför inleddes 1966 nuvarande period med statliga partistöd. Skattebetalarna tvingas alltså finansiera de politiska partier, som genom grundlagens regler stänger ute minoritetsorganisationer från politiskt inflytande.

Partierna egoism är alltså lika stor som den politiska klassens ambitioner. Att partierna inte vill tala om saken är klart. Men alla elitära samhällsklasser måste ändå begrunda det historiska faktum som visar att deras framtid normalt är utmätt. Deras rykte är redan anfrätt.

Torsten Sandström

Please follow and like us: