I början av augusti lade den gamle moderaten Mats Svegfors fram ett nytt förslag till presstöd, numera kallat mediestöd. Han vill att skattebetalarna även i fortsättningen årligen ska ska ge ett drygt miljardstöd till framför allt svensk press. Svegfors rullar med andra ord i huvudsak på i gamla hjulspår. Och tystnaden om förslaget är stor, förutom god kritik från Timbro i DN den 3/8 2022. https://etidning.dn.se/p/dagens-nyheter/2022-08-03/a/svegfors-forslag-gynnar-bara-de-etablerade-mediebolagen/2357/559879/29889833

På många håll utomlands anses statligt stöd till medierna som demokratiskt omöjligt. Men inte i Sverige. Här vill i stället staten hålla vissa medier under armarna trots att den tredje statsmaktens uppgift är att kritisera politikernas maktutövning. Under en slöja av fina ord om behovet av journalistik gör i stället staten strategiska medier beroende av bidrag från skattebetalarna. Du och jag ska alltså tvingas att betala pengar till medier vi inte tror på.

Givetvis har frågan en koppling till den politiska klassen. Genom att göra strategiska medier beroende av bidrag får den politiska klassen en indirekt kontroll över den press som ska kritisera politikerna yrkesutövning. Enligt liknande mönster har staten redan ekonomisk kontroll över SR och SVT. Därför är Sverige på väg mot ett system där en kritisk tredje statsmakt tynar bort. Den politiska klassen sitter allt säkrare i sadeln.

Att välja Svegfors till utredare är alltså en smart åtgärd i den politiska klassens smak. Hela hans liv är präglat av tjänster åt den politiska klassen – inte minst avseende SR och SvD. Och såväl sossar som oppositionen har på så vis förtroende för att han fattar politiskt korrekta beslut. Svegfors är en typisk samhällsbevarande av trist konservativt snitt.

SvD är som bekant stor mottagare av statsstöd (40 miljoner årligen i Schibstedts ficka). Att tidningen är beroende av stödets syns var dag. Vänsterns debattörer får ett lika stort utrymme i tidningens spalter som motsidans, tror att tidningen kallar sig ”oberoende moderat”. Beteckningen avser dock enbart ledarsidan. I övrigt är det nämligen vänsterns journalister som i huvudsak bestämmer SvD:s innehåll på ett vis som måste glädja en sosse.

Enligt min mening måste stödet till svenska medier upphöra. Åsiktsfriheten kräver att politiska idéer måste tävla med varandra av egen kraft. Landets politiker ska hålla fingrarna borta från medierna! Främsta vinnare på ett stöd är vänsterns journalister på gemmelmedierna, som ges statsbidrag för att trumpetera ut sina personliga åsikter. Låt i stället nationens medier tävla på sina egna meriter och tro inte på snacket om behov av lokal politisk bevakning. Skattebetalarnas pengar ska inte används för stöd till press, radio och teve. Det är i grunden odemokratiskt.

Torsten Sandström

Please follow and like us: