Det är intressant att se hur partierna agerar i valrörelsen avseende medborgarnas ilska över höjda el och bränslepriser. Ilskan är befogad i och med att S-regeringen har lagt ned kärnkraftverk och sett till att höja skatter och avgifter på flera energikällor.

Vi ser hur den borgerliga oppositionen normalt söker lösningar närmast roten till det onda för boende och bilägare. Det vill säga man försöker finna legala former som direkt minskar dina och mina kostnader i räkningen från elbolaget eller bränslepumpen. Alltså gäller det raka rör utan konstiga omvägar.

Socialdemokratin väljer däremot konsekvent bidragsformen. Efter att du själv köpt dyrbar energi ska du av staten få ett mindre bidrag. På så vis framstår sossarna som givare av goda gåvor. Deras starka stat visar sig välvillig. Och så blir det enklare att återgå till det S-partiets ser som normalläget, dvs höga priser på el och drivmedel genom moms och energiskatter.

Det är således inte någon slump att sossarna väljer bidragsvägen. Orsaken är S-partiets gamla ambition att kontrollera medborgarna via antingen skatter eller bidrag. Liksom en cirkusdirektör vill Magdalena Andersson domptera det svenska folket. En nation av omyndiga är enklast att hantera. Om folket får vänja sig vid låga skatter och avgifter kan det få för sig att vanliga människor ska bestämma i Sverige. I så fall är det slut med S-partiets hegemoni.

Torsten Sandström

Please follow and like us: