Jag lyssnade på Medierna i P1 häromdagen. Alla svenska vänsterjournlisters ikon Jan Guillou fick breda ut sig (i ett reportage från förr). Han beskrev sin egen journalistiska stil ungefär så här: Alltid korrekt, men inte opartisk.

Enligt min mening kan en kritisk journalistik inte byggas på två så motstående ambitioner. En partisk ambition medför att aktören per definition lyfter fram fakta och skeenden som passar den egna berättelsen. Alltså tenderar personen att bortse från argument som inte passar det egna budskapet.

I programinslaget kritiserades Guillou för att han använt din egen mamma som källa i ett reportage. Mannen som alltid vet bäst själv svarade att det var inte minsta problem, ty det gäller att använda källor som man litar på och sin mamma är ju den person man känner bäst.

Slutsatsen måste bli att Guillou alltid är partisk och att han använder sig av källor som han själv litar på, men som många andra inte alls skulle kalla korrekta i sammanhanget. Med andra ord bygger han sin journalistik i grunden på subjektiva fakta.

Överhuvud taget är hans debattstil besserwisserns ensidiga tilltro till sig själv. I Aftonbladet förväntar sig läsekretsen enbart att möta Guillou i rollen som stålpojken. Men när han agerar i public service – där han varit mycket aktiv – gäller som bekant en legal ram som förbjuder partisk journalistik. Det struntar med andra ord Guillou i. Det gör för övrigt merparten av de anställda på SR/SVT också. Men de säger det inte rakt ut som Guillou vågar göra. Därför har han antagligen svenskt rekord i fällningar vid Granskningsnämnden.

Att det är tämligen ovanligt att anställda vi SR/SVT fälls i Granskningsnämden sammanhänger nog med att de förnekar sina lagbrott – även de åberopar korrekta fakta. Dessutom har Granskningsnämnden i realiteten inte uppgiften att sopa rent från vänsterpropaganda. Nämndens roll är att ge ett ske av reell prövning. Nämnden är ett organ för legitimering. Främst gäller det att dölja det faktum att vänsterns journalister – liksom Guillou – inte kan skilja mellan egna åsikter och fakta.

Torsten Sandström

Please follow and like us: