En demokrati kännetecknas bland annat av fri medier som inte styrs av staten. I vårt land har vi som bekant medier som formell är självständiga. Ändå råder ett tydligt demokratiskt underskott, menar jag. Detta på grund av att mediernas anställda i grova drag har en samsyn. De ser samhället i vänsterns perspektiv. Detta är statistiskt kartlagt av modiga medieforskare. Men mediernas ägare och journalister förnekar detta och menar att allt står väl till.

Ändå maler medierna var dag och timme på med sina tillrättalagda vänsterargument, som naturligtvis främjar den sittande regeringen. Nu bara ett av många exempel. Dagligen meddelar i olika sammanhang svenska medier med emfas att energikrisen och ”det stegrade elpriset beror på kriget i Ukraina och bristen på rysk gas.” Detta får svenskar höra dagligen från SR, SVT och de stora tidningarna. Men det är ju till stor del faktiskt en lögn. Att två fungerande kärnreaktorer lagts ned av sosseregeringen under senare år har för svensk del större betydelse än rysk gas. Energikrisen är alltså delvis vållad av sossarnas själva för att behålla Mp i regeringen.

Vidare hör eller läser jag aldrig någon som säger att omkring halva priset för el, diesel och bensin som vi betalar går direkt in i statskassan. Sossarna vinner med andra ord på krisen! Om det är det som sagt tyst.

Det är tröttsamt att leva i ett förljuget mediesamhälle. Värst är alla skräckreportage om att jorden håller på att värmas oss till döds. Därför menar jag att den svenska demokratin inte fungerar väl. Enkelriktad propaganda har ersatt mediernas roll som kritisk tredje statsmakt. Medierna har blivit den politiska klassens bundsförvant. Värst är de statskontrollerade medierna. Enligt vanliga regler ska den som äåjävig inte yttra sig publikt. Men i alla svenska medier är det organiserade miljötalibaner som skriver eller pratar.

Det är något allvarligt som sker.

Torsten Sandström

Please follow and like us: