Hanna Kjöller är en god fritänkare. En av få på DN, där annars rader av PK-journalister häckar och skriver helt förutsebara texter.

Idag har hon bra krönika om hur avgångna svenska politiker – som normalt brukar tala om vikten av att jobba och inte missbruka statliga bidrag – inte sällan fortsätter att lyfta stora belopp från skattebetalarna. Kjöller nämner flera kända namn, inte minst från vänsterns partier. Se länken.

https://etidning.dn.se/p/dagens-nyheter/2022-07-28/a/om-alla-behandlade-bidrag-som-dinamarca-hade-sverige-varit-bankrutt/2357/559121/29770723

Det är bra att Kjöller sprider denna information. Men det hade varit ännu bättre om hon utvecklats varför vi ser denna trista utveckling. Hon tycker kanske att det självklart. Men enligt min mening är varken framväxten av yrkespolitiker eller en svensk politisk klass en naturlag. Det går nämligen att balansera betydelsen av goda politiska representanter å ena sidan och rimlig rotation bland parlamentets ledamöter å den andra. I många bloggar behandlar jag detta ämne. Min slutsats är att intresset från riksdagen i denna riktning är närmast noll. Det har just att göra med begreppet ”politisk klass”. Historien visar att eliter tenderar att bita sig fast. Egoismen verkar i denna riktning. Följden blir att de måste sparkas ut…

Därför tillhör det god demokratisk politisk kultur att ständigt verka för rörlighet, dvs rotation, bland riksdagens ledamöter. Men den kulturen saknas i Sverige. Därför anser jag att det är viktigt att tala om den politiska klassen och kritiseras dess framfart.

Torsten Sandström

Please follow and like us: