I en ledare i DN idag kritiseras Moderaternas ambivalens vad gäller FN:s och IPCC:s skräckscenarier om den mänskliga civilisationens förestående undergång. Ord som ”klimatförnekare”, ” kunskapsresistens” och ”hjärntvätt” kastas mot politiker som i sina budskap ställer sig tvekande till de skrämmande påståenden som FN och många nationer basunerar ut.

Bakom ledaren finns en stor okunnighet om hur samtalet bedrivs mellan dem som kallar sig ”klimarealister” (och givetvis inte klimatförnekare). Okunskapen är stor om klimatrealisterna, trots att det är hur enkelt som helst som att över internet ta del av vilka de många forskare är som tillhör realisternas eller tvivlarnas krets och vad deras åsikter är. Inom gruppen finns rader av kända professorer – märk väl i meteorologi och kringliggande naturvetenskaper – som medger att CO2 kan ha betydelse som hinder mot solens återstrålning upp från jorden. Men deras poäng är att alternativa förklaringar också finns, varför det faktiska resultatet därför inte alls är vetenskapligt fastställt. Sanningen är att forskningsläget inte är klart och konsensus definitivt inte råder, vilket DN:s korkade ledare baseras på.

Ledarskribentens invektiv talar för en politisk kamp. Men orden talar också om stor okunskap, som sagt. Därför kan de komiskt faktiskt med större framgång kastas tillbaka i ansiktet på Naod Habtemichael, som skrivit den naiva ledartexten. Det är i själva verket han, DN och majoriteten av dagens gammelmedier som gått i FN:s politiska fälla. Det är största naivitet att tro att FN och IPCC enbart uttalar vetenskapliga sanningar.

Genom sin närmast religiöst brinnande tro är det ledarskribentens och hans tidning DN alltså som agerar organ för propaganda. Det har skett under lång tid tidigare. Orsaken är med största sannolikhet ett politiskt beslut som fattats på hög nivå inom Bonniers koncern. Ty kollegan Sydsvenskans politiska chefredaktör, Heidi Avellan, har för mig talat om att tidningen bestämt sig för att tillämpa ”försiktighetsprincipen”. Den är inte vetenskapligt baserad, utan bygger på politiska och faktiska avvägningar av risker. Mer om detta går att läsa i många av mina bloggar. Här bara två länkar:

https://anti-pk-bloggen.se/2022/04/10/forsiktighetsprincipen-ar-rena-lotteriet/

https://anti-pk-bloggen.se/2019/10/19/heidi-avellan-forklarar-varfor-medierna-morkar-alternativa-forklaringar-till-uppvarmningen/

Slutsaten är således att DN kastar skit i motvind. Struntprat som gynnar sittande regering inför valet! Sanningen är att moderata politiker som tvekar inför FN:s och IPCC:s politiska propaganda handlar helt rätt. DN:s ledarskribent driver politisk propaganda inför höstens val. Moderaterna tillämpar alltså på ett vettigt vis tanken om försiktighet.

Torsten Sandström

Please follow and like us: