Det flesta ting – fasta och lösa föremål – kan som bekant användas i bedrägliga syften. Ju lösare en sak är desto enklare blir det. Exemplet med löften såsom vissa värdepapper och kryptovalutor visar att vilseledanden är busenkla.

Idag funderar jag över om konsten är ett undantag, dvs om det är möjligt att bedra någon via ett föremål som påstås vara ett konstverk. Läsaren invänder genast att det visst går att luras med förfalskade målningar eller värderingsintyg. Men mina tankar om konst tar ytterligare några steg. Även det mest äkta verk kan det ju ibland inte vara någon konst att framställa, såsom exv en målning på beige bakgrund med en knivskåra i duken samt en signatur som lyder Lucio Fontana. En intresserad köpare kan ju faktisk åstadkomma allt själv för några hundralappar plus ram, frånsett just en äkta signatur.

I den moderna konstens värld blir därför gränsen kring bedrägeri ständigt hårfin. Den som idag sätter foten på ett svenskt galleri eller museum har många gånger svårt – ibland är det rentav omöjligt – att bland allt bråte av installationer avgöra vad som är konst och vad som är skräp som städarna ännu inte hunnit avlägsna.

Det mest paradoxala i nutidens konstvärd blir därför att all konst blir en form av bedrägeri. Det är ett ting som alla kan framställa samtidigt som skillnaden mot äkta vara är nära nog obefintlig. Om resultatet blir att dagens konst alltid är bedrägeri eller att noll konst aldrig kan verka vilseledande blir en gåta som ingen kan besvara.

Jag är benägen att påstå att det inte råder ett motsatsförhållande mellan påståendena. Då en bred sektor inom nutidens konst inte ställer några som helst kvalitativa krav på ett verk, så spelar ju svaret på gåtan ingen roll. Om allt kan vara konst, blir ju inget kvar som kan vara motsatsen, dvs icke-konst.

Begreppet konst upplöses med andra ord till ingenting. Resultatet blir endast en vision om jämlikhet. Om du vill kalla en sak för konst så har du rätt till detta och samhället måste på jämlikhetens grund godta ditt krav. Jämlikhetens samhälle har med andra ord lyckats upplösa konsten till ingenting mer än själva ordet. Som alltså numera saknar innehåll.

Torsten Sandström

Please follow and like us: