Stalingrad 1942. Wikimedia.

Hitlers arméer pulvriserade Stalingrad. Men det gick ändå inte att förinta en månghövdad självuppoffrande fiende som befann sig på hemmaplan. Demoraliserade tyska soldater tvingades kapitulera.

Nu upprepar Putin, sin föregångares misstag. Diktatorer går inte sällan i varandras fotspår under hänsynslöshetens mantra. Det visste antikens romerska kejsare och det sammanfattades av Machiavelli i hans bok Fursten (början 1500-talet).

Putin slår nu sönder Ukrainas städer. Men hur ska hans soldater kunna besegra Europas tredje största armé? Hur ska Putin förmå sina inkompetenta och demoraliserade trupper att vinna över en nationellt sammansvetsad, vapenstark och ilsken nation? Efter tio dagar har Putin endast erövrat en större stad och under denna tid förlorat kanske tio tusen soldater och mängder av tung materiel.

Mycket talar således för att dagens ryska diktator kommer att få uppleva sitt Putingrad. Om inte – hemska tanke – kriget dessförinnan eskalerar till den mänskliga civilisationens förintelse. Den som överlever får se…

Torsten Sandström

Please follow and like us: