Det ryska anfallskriget i Ukraina upptar mångas medvetanden. Det finns knappast plats i hjärnan för tankar om annat. Människor slaktas av den ryska krigsmaskinen. Folk som sedan tusen år levat sida vid sida, som grannar inom en likande kultur och med närstående språk dödas av sin ryska grannes soldater. Allt för att Rysslands ledare uppfattar sitt land som ett herrefolk. I likhet med Hitler önskar Putin att han ska bestämma över sina grannars liv. Han ser det som sin heliga uppgift. Och som diktator får han det krig som han beställt. Ingen vågar eller vill säga emot.

Som kritiker av det svenska politiska styret är jag förstås övertygad om att den svenska formen av demokrati klart är att föredra jämfört med systemet i Ryssland. Men jag måste ändå framhålla att svenska politiker lika fullt måste verka för att fördjupa den svenska demokratin. Vårt maskineri gnisslar. Och även i Sverige finns en politisk elit som år efter år med diskutabla metoder kämpar för att behålla makten.

Om förnyelse talas nästan inget. Svenska politiker, som ständigt ser sin nation som ett föredöme för jordklotets alla folk måste tala om för oss på hemmaplan varför demokratibygget ska anses färdigt. Finns det verkligen inte vägar till en fördjupad demokrati?

Svenska politiker är oss svaret skyldiga. Det räcker inte med att vara bättre än Putin.

Torsten Sandström

Please follow and like us: