Bild: i2Clipart.com (free to download)

Tidigare har jag bloggat om hur den svenska statsministern genom samverkan med Macron och EU sår splittring i den politiska kampen mot Putins Ryssland och dess krigiska och hotfulla agerande i framför allt Ukraina. Genom att visa förståelse för diktatorns känsla av inringning motverkas Europas ledare NATO:s fasta front mot Putin. Eftergivet ges ett stöd åt Putin, nutidens främsta hot mot världsfreden. Jag menar att skeendet påminner om eftergifterna mot Hitler 1938. Naiva fredskramare ger Putin den omfamning han åtrår.

Nu läser jag i veckans nummer av The Economist intressanta analyser av Putins politik rörande gasleveranser till Europa och hur särskilt Tyskland står för en politik i eftergivenhetens tecken. Viktiga fakta är det Tyska försvarets vägran att förse Ukraina med vapen. Även The Economists påpekande om förre socialdemokratiska statsministern Gerhardt Schröder tydliga uppbackning av det ryska gasprojektet Nordstream är skrämmande. Han tjänar själv miljoner kronor på sitt stöd till Putins Ryssland. Alltså ytterligare en politik som passar in i eftergifterna till diktatorn.

Slutligen diskuterar The Economist den nya sosseledaren Olaf Scholz´ politik mot Ryssland. Bilden blir densamma, dvs en halv omfamning av Putin. Detta i försiktighetens tecken. Tidningen noterar en av flera viktiga orsaker, dvs en märklig nedläggningspolitik avseende tysk kärnkraft efter den japanska reaktorns haveri (på grund av en felaktig placering vid kanten av ett hav utsatt för tsunamis). Utan kärnkraft och kol har Tyskland delvis blivit beroende av Putin.

Tyskland och Italiens behov av gas är delförklaringar till EU eftergivna hållning mot Putin. Även politiska ambitioner hos vänsterliberaler i Paris och Stockholm är med i bilden. Och den omfamnande dansens leds av socialdemokrater av Scholz, Schröder, Andersson och deras närstående Macron. Inte kan man kalla detta ett respektabelt ledarskap! Nej, det tycks vara dårskap. ”Peace in our time” åstadkoms inte genom eftergifter till diktatorer. Lika lite 1938 som 2022.

Torsten Sandström

Please follow and like us: