Bild: Wikimedia.

I SvD 21/12 2021 skriver fyra forskare med inriktning mot mark och vatten en text som jag uppfattar som ett nödrop, se länken nedan. Låt mig citera:

Sveriges landsbygd är ständigt utsatt för neddragningar och indragningar. Byskolor, banker, polisstationer läggs ned, offentlig och privat service likaså. Nu kommer nästa kalldusch – EU:s vattendirektiv från år 2000. När vattenmyndigheterna implementerar det i Sverige har de haft ensidigt fokus på att återställa naturtillståndet. Det är varken möjligt eller önskvärt efter naturens månghundraåriga utveckling i samklang med människan.

En lång rad mindre dammar och mindre kraftverk rivs således för att uppfylla miljödirektiv från EU i Bryssel. Tanken är att återskapa en miljö som funnits någon gång för flera hundra år sedan. Syftet är alltså att återställa en mångfald som tillhör det förflutna. Men effekten blir att man slår sönder en natur som generationer av svenskar vant sig vid och uppfattar som naturligt. Att dessutom mindre kraftverk tvingas läggas ned tillhör också bilden av galen politik i elbristens tider. Vad sjutton har Bryssel att göra med vårt svenska kulturarv?

Det vi ser är hur EU ständigt flyttar fram sina federala positioner och överför makt från nationerna och folken där. Det sker närmast utan någon rejäl debatt i de svenska Riksdagen. Politikerna där fungerar alltså som knapptryckare för idén om en europeisk union som på sikt gör nationella parlament onödiga.

Den svenska politiska klassen spelar med andra ord poker om landets framtid. Och om sin egen, ty alla inom den politiska eliten kommer knappast att i framtiden försörjas från Bryssel. Risk finns dock för att – när hotet mot klassens intressen väl blir akut – ett smörgåsbord av livräntor och golden handshakes kommer att dukas upp för de som blir utan sysselsättning.

Svenska folket måste se upp. Gräsrötterna måste agera så att medborgarna vid kommande val lägger sina röster på partier som maximalt är mot unionens federala tillväxt. Vilka partier ska man i så fall välja? Jag har sett att i vart fall Moderaterna signalerat oro rörande EU:s vattendirektiv. Men det behövs mycket, mycket tuffare tag!

Torsten Sandström

https://esvd.svd.se/1001/svenska-dagbladet/478999/2021-12-21/25123047/kulturmord-nar-landsbygdens-dammar-rivs

Please follow and like us: