Landets främsta skolpedagog, om än professor i spanska…Wikimedia.

Dagens ledare i SvD om svenska skolan är toppen. Kort sammanfattar lundaprofessorn Inger Enkvist det dystra dagsläget i skolan och de politiska partiernas oförmåga. Även över skolan vilar en död hand. Enkvists text måste läsas av många – ja alla väljare.

Slutligen undrar jag vad svenska universitetspedagoger sysslar med? En bastant vänsterideologi har medfört att de hamnat i drömmarnas land om kravlöshet och självstudier. De bär ett tungt ansvar för dagens politiska utveckling i och med att politikernas mantra är: lyssna på forskningen. Och i Sverige tycks ämnet pedagogik vara lika med vänstertänk.

Torsten Sandström

https://esvd.svd.se/1001/svenska-dagbladet/476325/2021-12-12/24935437/det-hanger-pa-oppositionens-formaga

t

Please follow and like us: