I SVT 2 Agenda kopplades för en tid sedan stora propagandamegafonen än en gång på. Nu var det inte fråga OM en klimatkris över huvud taget var på gång. Den var redan ett faktum.

Inte undra på att bara miljönissar bjudits in för att utmana politikerna. Alltså inte naturvetare, utan olika forskare mfl från vetenskaper som rör samhälle och politik. Det vill säga personer som redan är troende.

Jag tror knappast någonsin att jag sett ett så riggat program på den statstelevision som ska vara objektiv och politiskt oberoende. Budskapet var: krisen är här bums. Nu gäller det genast att ställa om Sverige så att produktionen minskar, fossila bränslen slopas, flyget läggs ned, svenskarna konsumerar mindre osv. Särskilt mer välbeställda måste dra åt svångremmen. Alltså en återgång till något som påminner om det förindustriella samhället. Ett fattigare Sverige. Ett samhälle med en av staten planerad ekonomi. Fria val och beslut måste stoppas, var det faktiska budskapet.

Den politiska styrning som Agenda stod för är något unikt i nationens historia. Fram trädde en rad politiska frifräsare – förklädda till forskare – som ville ta makten över Sverige.

Allt detta utan närmare diskussion om det föreligger en kris. Enligt statstelevisionen måste följaktligen Sverige förvandlas till en fattignation, utan närmare diskussion om relevansen i påståendet om en kris. Liknande debatter förekommer inte i nationer där den politiska diskussionen är öppen. Men i auktoritära och populistiska samhällen sker detta dagligen.

Torsten Sandström

Please follow and like us: