Varför ska varje svensk – gammal som ung – i runda slängar betala 4.500 kronor till Sida per år? Om totalbeloppet på c:a 45 miljarder slås ut per skattebetalare blir den enskildes kostnad alltså skyhög. Varför ska staten ta pengar från medborgarna för att skänka bor dem till utlandet? Så var nog inte grundlagens beskattningsmakt avsedd att användas.

Orsaken till detta storskaliga slöseri är en globalism som S-partiet och deras stödgrupper valt att hylla. Det vill säga en dogm om svenskt internationellt ansvar, som avser att fånga väljarna i tider då marxismens klasskampsideal hamnat i skräpkammaren. Om kyrkan förr visste hur folk skulle frälsas har S-partiet idag blivit det nya påveväldet. Halleluja!

Nu läser jag i ansett liberala The Economist att tidningen menar att u-landsbidrag till ett Etiopien i inbördeskrig bör stoppas. Jag har själv tänkt tanken då jag sett bilder på stridsvagnar och flyg som bombarderar provinsen Tigray. Framför mig ser jag Sida-checkar omvandlas till krigsmateriel. Eller snarare att mina pengar till svenska staten medför att regimen i Etiopien får möjlighet att låna pengar för stridsvagnar, flyg och kanoner. Mina pengar håller alltså kriget igång! Tala om blodspengar!

Enligt Sidas hemsida betalas årligen 400 miljoner till Addis Abeba, dvs för varje svensk ett belopp på omkring 40 kronor. Pengar som alltså går till Etiopiens härskarregim, som hör och häpna leds av en före detta fredspristagare, Abiy Ahmed .

Är det bara jag som håller på bli galen? Eller lever jag i ett sjukt land – med en lika krank grannation?

Torsten Sandström

PS! Min huvudräkning har – genant nog – inte varit den bästa rörande Sidas spenderande i Etiopien per svensk och år. 40 kronor per svensk ska det stå! Men bara 20% av landets löntagare betalar statsskatt, dvs 1.3 miljoner personer. Mer om detta i en kommande blogg. Jag tackar mina läsare för påpekandeTS.

Please follow and like us: