Bild: Wikimedia commons

I alla tider har det funnits människor som drömmer. Oftast har det varit fråga om religiösa tankar. Men förstås även budskap om ekonomi och politik. Därför återkommer propåer om behovet av ett enda globalt styre. I allmänhet hörs sådana ideér från folk till vänster eller från liberaler. Alltså är det idealister som talar, människor som ofta saknar kontakt med verkligheten. Konservativa ideologer är mer återhållsamma.

Dagens industri (Di) skriker häromdagen ut följande:

Så kan evolutionen driva fram en världsregering

Påståendet härstammar från medierna nya gullpojke, psykiatrihjälten Anders Hansen Han är alltså själsvetare och ingen genetiker eller dna-expert. Ändå pratar han på. Tanken tycks vara att mänsklighetens civilisationsprocess och individernas ökade vilja till samarbete har en genetisk grund. Detta är säker sant, men absolut ingen nyhet. Många – senast Steven Pinker – har framför detta budskap. I ett hundratusenårigt (100.000!) perspektiv är det en rimlig iakttagelse. Men det säger inget om livet på jorden under detta sekel.

Att det finns ett specifikt politiskt mål bakom civiliseringen och samarbetsviljan i människans gensystem är enbart en dröm. Nonsens med andra ord. Genetisk utveckling för fred, frihet och välstånd är inte lika med en framtid under FN:s ledning eller annat överstatligt styre över globen. Det är rena politiserandet för en kommande superglobalism.

Jag menar att sådana tankar inte bara är naiva, utan rentav farliga. De ger luft åt globens stormakter, framför allt Kina, att försöka lägga under sig andra nationer. Vi ser det redan. Globalismen föder även maktambitioner hos den politiska klassen världens runt att skaffa sig en internationell plattform, som inte alls är önskvärd i ett nationellt eller folkligt perspektiv. Vi ser också detta hända.

Hansens drömmar är rena mannan för maktlystna såväl här hemma som utomlands. Och Dagens industri är hans profet.

Torsten Sandström

Please follow and like us: