Så här säger en ledande Mp- politiker (fd VPK-are) Karin Smith enligt Sydsvenskan:

”Skogsplantering på åkermark

blir lite konstigt”, säger Karin

Svensson Smith (MP).

Först vill jag påpeka att jag är en gammal gröna-vågare. Jag har spenderat mycken tid i skogen, med grönsaksodling, biskötsel och jakt. Så min grundinställningen är att naturen bör leva sitt eget liv, utan att för den skull hindra bönder och markägare från att vanlig mån försörja sig på jorden. Bara det sker via minsta möjliga ingrepp och utsläpp av gifter och onyttiga gaser.

Därför blir det viktigt att skydda naturen från en allt större skara av miljötalibaner, som skriker ut sin klimatångest, utan att försöka diskutera vad ett varmare klimat kan bero på – annat än gaser från fossila bränslen. Deras enögdhet gör att de till och med hyllar CO2 från förbrända skogsråvaror.

Som väntat saknar talibanernas politik logik på flera plan. Som Mp-bossens uttalande ovan signalerar så anses tidigare svensk skogsskövling för uppodling OK, medan miljövänlig skogsplantering och återställande av en naturlig äldre miljö blir fel.

Samma problem har talibanerna med invasiva arter. Ännu har jag inte hört att människan är en sådan art, men i det historiska perspektivet bär det svenska folket ett tungt ansvar för sin inflyttning och skogsskövling. För mig är uppodlingen av landet ett faktum som jag godtar. Men då åkrar står oanvända och uppbär bidrag från EU och staten för att hållas öppna blir jag upprörd. Klart att skogsplantering bör ske – något som dessutom är bra i ett CO2-perspektiv. Men talibaner vill inte se skogen, för i vägen står deras religiöst färgade drömmar om ”åter till naturen” av modell år 1800.

Människor, djur och växters förflyttning av egen kraft över nationella gränser är något naturligt. Men talibanerna vill inte ens prata om saken för respektive mot. De bara skriar om arters inflyttning i vårt land och vill satsa miljarder på att stoppa detta. Intryck skapas av att målet är en gigantisk svensk Sörgård modell slutet av 1800-talet.

Bakom detta syns en kolossal teknikfientlighet, som avspeglas i rader av dåligt genomtänkta miljardsatsningar rörande snabbtåg, elcyklar, elbilar, köp av mark för naturparker, hundratals miljoner till räddningsinsatser för vilda djur osv. Pengar strös över talibanernas altare för miljöoffer. För att inte tala om alla rimliga projekt som Mp stoppar till skyhöga kostnader för Sverige: kärnkraft, Premraff, begränsad invandring, skogsplantering osv.

Mp är ett minoritetsparti. Men pga S-partiets maktlystnad får Mp ett bestämmande inflytande över den svenska nationen. Det är i sanning en katastrof. Detta bär S-regimen ett mycket tungt ansvar för.

Torsten Sandström

Please follow and like us: