På två år har bloggen idag nått ännu en toppnivå. Över 8000 besök per vecka. Samtidigt läggs flera landsortstidningar ned. Något direkt samband saknas dock. Men en liten vink kanske om läsarnas trötthet att bli iproppade samma svenska långfil varje dag.

Jag har ingen föreställning om att samtliga besökare uppskattar allt jag skriver. Men jag tror att många tycker att det behövs ett motstånd mot den pågående enkelriktningen i nutidens politik och medier. Min huvudtanke med bloggen är att erbjuda ett kritiskt personligt alternativ i samhällsdebatten. Meningen är förstås inte att presentera hela spektrat av åsikter. Jag vill främst protestera mot alla dårfinkar och dönickar inom dagens offentliga debatt. Och ibland kan lite humor göra livet lättare att leva. Bloggosfären fyller på så vis en viktig samhällsfunktion. En uppgift som nutidens medier alltmer försummar. Tyvärr.

Please follow and like us: