Polischefen Karin Götblad säger i SvD idag om gängvåldet: ”Börja titta på 8–9-åringar”.

Uttalandet är intressant. Inte främst för det som sägs, kanske. Utan för det som inte sägs. Den största delen av gängvåldet rör nämligen med största sannolikhet invandrarungdomar. Min reservation tar som vanligt sikte på BRÅ:s ovilja att mäta brottslighet i invandrarkretsar. Därför vet vi inget hundra procent säkert.

Enligt min mening borde därför en svensk polischef i stället säga: ”Börja titta på invandringen till Sverige”. Okej att en minoritet invandrare agerar kriminellt. Men brottslighet är ändå mycket vanligare än hos infödda svenskar. Svenskar kan man inte neka vistelse i Sverige. Men genom att begränsa invandringen med exv 50% kommer gängvåldet att minska i stor omfattning statistiskt sett. Detta är rimligt att säga och göra.

Jag är inte principiell motståndare till invandring i ordnade former. Däremot är jag motståndare till den inkompetens och åsiktsvinkling som politiker och offentliga tjänstemän sysslar med.

Please follow and like us: