I gårdagens DN avhandlas den statskontrollerade TV/Radion i Polen. Se artikeln nedan. Uppenbarligen sker en styrning från polska regeringens sida. Regeringen är höger och ogillar traditionella vänsterfrågor.

I Sverige har vi under många år (med korta uppehåll) haft regeringar till vänster. Och under samma tid en tämligen bastant vänstervridning inom SR/SVT. Vi hör aldrig någon regeringsföreträdare – eller deras uppbackade Aftonbladet – klaga över politisk vinkling inom SR/SVT. Det är ju inte så underligt. Den som noterat professor Kent Asps studier av svenska journalisters politiska åsikter ser snabbt logiken: c:a 70% av landets journalister röstar på partier till vänster om mitten.

Vänstervridningen är uppenbar i Aftonbladet. Vidare syns den tydligt i DN:s spalter. Även SvD har tyvärr en märkbar vänstersvans. Det är troligt att styrningen i Polen är mer påträngande. Frånsett domstolstalan nämner artikeln nedan endast programtyper där vänstervridningen är legio även i Sverige. Men i Sverige behövs inte ingrepp från regeringarnas sida. Vänstern styr ju ändå medierna. Och partierna till vänster har gnuggat händerna i minst femtio år.

Det är troligt att en framtida svensk regering till höger kommer att agera mot vänstervridningen inom SR/SVT. M-partiets ungdomsförbund driver denna vettiga linje. Jag har i tidigare bloggar diskuterat problem och lösningar. Något måste ske! Skattefinansierade medier kan inte fortsätta att vara lekstuga för vänsterjournalister. Det är faktiskt självklart!

https://www.dn.se/kultur-noje/sa-blev-polens-public-service-medier-en-lognfabrik/

Please follow and like us: