Läs följande debattartikel från dagens DN. Landets största morgontidning. Den är skriven av Fredrik Wikström, docent vid Karlstad universitet.

https://dagens.dn.se/#reader/235516/2/4040799683

Wikström pläderar för teknikrealism, vilket är bra. Men om du läser noga ser du hur den sk forskaren – docent i miljö- och energisystem till råga på allt – utan förklaring väljer bort den miljölösning som förefaller tekniskt enklast och mest realistisk: kärnkraften.

Så agerar inte en forskare. Men en politruk.

Bilden ovan visar elever i Lund – uppbackade av många vuxna (!) – som skolkar från skolan den 31/5 2019. Faran i dagens klimatdebatt är inte en naiv teknikoptimism, utan framför allt ett naivt predikande av en akut klimatkris, utan att alla tekniska lösningar läggs på bordet.

Please follow and like us: